Tłumaczenia Pruszków, Tłumaczenia Warszawa, Piastów, Nadarzyn, Grodzisk Maz, tłumacze przysięgli mazowieckie i okolice

Regulamin

  • Płatność za wykonaną usługę jest dokonywana na podstawie wystawionego rachunku w terminie 7 dni od daty wystawienia
  • Zlecenia przyjmowane są mailem, faksem, pocztą lub bezpośrednio w biurze.
  • W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, dostarczane są one osobiście lub pocztą kurierską.
  • Po akceptacji warunków tłumaczenia Zleceniodawca przesyła oficjalne zamówienie tłumaczenia. Zleceniobiorca potwierdza przyjęcie zlecenia.
  • Wykonane tłumaczenia nieuwierzytelnione moga zostać wysłane faksem, mailem lub kurierem (koszt pokrywa Zleceniodawca). Tłumaczenia uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w Siedzibie firmy, mogą również zostać przesłane pocztą kurierską (koszt pokrywa Zleceniodawca).
  • Tłumaczenia zwykłe zaokrąglane są w góre do 0,5 strony rozliczeniowej natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego objętość strony zaokrąglona jest do 1 strony rozliczeniowej. Podstawą rozliczenia jest liczba stron przetłumaczonego tekstu.
  • Reklamacje uwzględniane są w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia.
  • Odpowiedzialność finansowa Agencji Tłumaczeń ograniczona jest do wartości zamówienia.

 

Strona rozliczeniowa